Живи з природою у дружбі, то буде і вона тобі у службі!

          Відпочинок та оздоровлення дітей у літніх оздоровчих таборах передбачає використання сучасних здоров'язберігаючих технологій. Саме тому сьогоднішній інструктивно-методичний табірний збір був присвячений цій актаульній проблемі. А розпочався він з екозарядки та дихальної гімнастики. Кажуть, як розпочнеш день, таким він і буде. Отож, щоб зарядитися позитивом на цілий день третьокурсники разом з керівником табірного збору О.В. Хітровою організували Еко-start дня.

Pruroda1 Pruroda2

Наші сьогоднішні фото демонструють як варто розпочинати свій день вихователю та діткам у літньому оздоровчому таборі. День розпочався на позитиві та дав додатковий заряд до творчості. Флешмоб креативних ідей "Еко-вулиця" під керівництвом Недільської А.І. та майстер-клас "Пластику - друге життя", яке провела Хітрова О.В., продемонстрували нестандартний та креативний підхід до організації екологічного виховання.

Pruroda3 Pruroda4

Пропагувати ідеї екозбереження майбутні вихователі вчилися під час конкурсу еко-реклами та екологічного бумерангу. А онлайн-тренінг "Екологія природи - екологія душі" ще раз переконав усіх присутніх у тому, що потрібно завжди жити в гармоні з природою.

В здоровому тілі - здоровий дух!

Моніторинг стану здоров'я сучасного молодого покоління актуалізує важливість застосування в умовах літніх оздоровчих таборів здоров’язберігаючих технологій. Саме тому сьогоднішній день інструктивно-методичного табірного збору для студентів спеціальності 231 Соціальна робота був присвячений питанням організації оздоровлення дітей в умовах літніх таборів. День розпочався із ранкової musical gymnastics під керівництвом викладача фізичного виховання Б.Ф. Каленюка. Разом з Недільською А.І. студенти презентували основні методи та форми оздоровлення дітей, організували конкурс соціальної реклами «Здоровим бути здорово!», вчилися здійснювати профілактичну роботу в молодіжному середовищі.

OT1

Керівник табірного збору О.В. Хітрова провела для третьокурсників тренаж "Руханка", під час якого практиканти розучили різні варіанти проведення музично-ритмічних вправ та ігор для дітей молодшого шкільного віку, серед яких "Тук-тук", "Вверх і вниз", "Фіксики" та інші. Уявити табірне життя без походу у ліс, на природу не можливо. З метою формування в студентів навичок підготовки та організації походу з дітьми викладач Недільська А.І. провела онлайн-квест "Збираємося у похід". Сьогоднішній день довів важливість та необхідність застосування у роботі з дітьми інноваційних методів та форм організації фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи.

OT2

Професіоналізм - понад усе!

Професійний підхід до будь-якої справи визначає її успіх. Зважаючи на це, сьогоднішній день інструктивно-методичного табірного збору став ще одним кроком до підвищення професійної майстерності наших майбутніх вихователів.

Prof3 Prof4 Prof6

Керівник табірного збору Хітрова О.В. ознайомила студентів з технікою документування вихователя, презентувала зразки ведення поточної та звітної документації, залучила студентів до майстер-класу по виготовленню загонової атрибутики. Акцентом дня став онлайн-подіум "Зовнішній вигляд вихователя", під час якого третьокурсники продемонстрували як повинен виглядати вихователь під час організації різних видів діяльності з дітьми в літньому оздоровчому таборі.

Prof5 Prof1 

Презентуємо себе!

ПРЕЗЕНТУЄМО СЕБЕ!

Саме під таким гаслом розпочався сьогодні інструктивно-методичний табірний збір "Підготовка до літньої педагогічної практики" для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Під час онлайн-лекції керівник табірного збору Хітрова О.В. ознайомила студентів із правами та обов'язками вихователя літнього оздоровчого табору та окреслила коло завдань, які реалізує вихователь у роботі з різновіковим колективом.

PS1

Спільно з третьокурсниками було організовано роботу творчої майстерні "Професійний портрет вихователя", під час якої студенти презентували своє бачення того, яким повинен бути справжній вихователь у вигляді малюнків, плакатів, віршів, авторського відео. Навички професійної самопрезентації майбутні вихователі відпрацьовували в ході майстер-класу "Техніка самопрезентації вихователя". А на завершення - ігровий практикум, який сприяв формуванню у практикантів фахових компетентностей щодо організації ігрової діяльності в умовах літнього оздоровчого табору. Цікавим, пізнавальним та насиченим був сьогоднішній день!

PS2

Практична підготовка у коледжі

Головним сьогоднішнім завданням стало формування
компетентних людей – таких людей, які були б
здатні застосувати свої знання в умовах, що
змінюються, … і чия основна компетенція полягає в
умінні включатися в постійне самонавчання впродовж
усього життя.
М.Ш. Ноулз


Педагогічна практика у Дубенському коледжі РДГУ

   Практична підготовка студента — обов'язковий компонент професійного становлення майбутніх спеціалістів, її проходження необхідне для здобуття ним кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентами професійних умінь та навичок.
  У цілісній системі підготовки вихователів, вчителів, соціальних педагогів одне з центральних місць посідає педагогічна практика, ефективність якої забезпечується зв'язками між навчальним закладом та відповідним закладом — школою, коледжем, вузом тощо. Впродовж педагогічної практики поглиблюються, закріплюються та усвідомлюються теоретичні знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу та спеціальних методик навчання.
  Педагогічна практика є основою для подальшої репродуктивно-творчої професійної діяльності майбутніх вчителів. Проводиться вона згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства України №161 від 2 червня 1993 року та «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України №93 від 2 квітня 1993 року, в яких вказується мета, зміст і завдання професійної діяльності студентів під організаційно-методичним керівництвом спеціалістів вищої та середньої ланок освіти.

 

Спеціальність 5.01010101 «Дошкільна освіта»

  Проблема модернізації змісту дошкільної освіти є сьогодні актуальною та першочерговою. Обумовлюється вона необхідністю оновлення принципів гуманізації цілей та завдань освіти, оптимізації життя сучасної дитини відповідно до демократичних засад українського суспільства.


МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

  Спільною метою всіх видів практик студентів є формування сучасного педагога- професіонала в галузі дошкільної освіти.
Найважливішими завданнями різних видів педагогічної практики є:
• створення умов для професійної адаптації студентів, залучення їх до активної діяльності як вихователя дошкільного навчального закладу;
• формування навичок спостереження та аналізу педагогічної діяльності;
• формування у студентів системи педагогічних професійних знань, умінь, навичок, необхідних для виконання кваліфікаційних обов’язків вихователя дітей дошкільного віку;
• вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності під час проходження педагогічної практики.

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

  Тривалість і терміни проведення різних видів педагогічної практики визначаються навчальним планом. Базами практики є дошкільні навчальні заклади м. Дубна: дошкільний навчальний заклад № 3 «Дзвіночок»; навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»; дошкільний навчальний заклад № 5 «Дюймовочка»; дошкільний навчальний заклад № 6 «Золотий ключик»; дошкільний навчальний заклад № 7 «Золотий півник», де створені належні умови, достатнє методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу та висококваліфіковані кадри.
  Основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, яке покладено в основу підготовки студентів з додаткової кваліфікації «Організатор фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі».
  Студент, який оволодів даною кваліфікацією, повинен досконало володіти ефективними формами, методами фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечувати результативність та якість своєї праці. Програми додаткової спеціалізації розробляються предметно-методичною комісією викладачів дошкільної педагогіки та психології з окремими методиками.

 

Спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

  Мета педагогічної практики передбачає:
• поглиблення та закріплення теоретичних знань, здобутих у коледжі;
• оволодіння майбутніми спеціалістами сучасними формами, методами, прийомами, засобами, технологіями навчальної-виховної роботи в різних типах загальноосвітніх та середніх спеціальних навчальних закладах;
• розвиток у практикантів креативних умінь, творчої ініціативи, реалізації особистісного навчання учнів.
Основними завданнями педагогічної практики є:
• виховання професійно значущих якостей особистості педагога;
• ознайомлення із сучасними вимогами до до організації навчально-виховного процесу в різнотипових закладах освіти, з особливостями роботи вчителів початкових класів;
• свідоме застосовування теоретичних знань в практичній роботі;
• формування потреби в педагогічній самоосвіті;
• вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;
• надання допомоги освітнім закладам у вирішенні завдань навчання та виховання молодших школярів.
  Практична підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» включає навчальну практику (польову з природознавства і краєзнавства, психолого-педагогічну практику «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»), педагогічну (позакласну та позашкільну виховну роботу, пробні уроки та заняття, практику з додаткової кваліфікації, переддипломну (безперервну) з основної та додаткової кваліфікації).
  Систему педагогічної практики доповнюють практики з додаткових кваліфікацій. Враховуючи потреби сьогодення у коледжі здійснюється практична підготовка з таких додаткових кваліфікацій: «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями», «Вчитель іноземної мови в початкових класах», «Керівник дитячого художнього колективу», «Вчитель інформатики в початковій школі».
Базами практики є загальноосвітні навчальні заклади різного типу м. Дубна.

 

Спеціальність 5.01010601 «Соціальна педагогіка»

  У системі професійної підготовки соціальних педагогів важлива роль належить соціально-педагогічній практиці, яка є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми практичної підготовки майбутніх фахівців.
  Практична підготовка студентів спеціальності 5.01010601 «Соціальна педагогіка» з додатковою кваліфікацією «Організатор роботи з учнівськими об'єднаннями» базується на основі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93, навчального плану спеціальності, методичних рекомендацій щодо організації практики.
  Вимоги до проходження практик об'єднані в наскрізній програмі — основному навчально-методичному документі практики, в якому визначено конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному етапі практики. На основі цієї програми розроблені робочі програми різних видів соціально-педагогічної практики.
Практична підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» включає навчальну практику, соціально-педагогічну (виробничу), літню в дитячих оздоровчих таборах, волонтерську, практику з додаткової кваліфікації, професійно-орієнтовну (безперервну).
  Базами практики є загальноосвітні навчальні заклади різного типу, служба у справах неповнолітніх, центри соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, санаторно-оздоровчі комплекси та пришкільні оздоровчі табори м. Дубна.


У коледжі склалася система інноваційних підходів до підготовки студентів з різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики:
• Дні відкритої практики, семінари-практикуми;
• круглі столи;
• творчі звіти, конференції;
• панорама відкритих уроків, занять, позакласних виховних заходів в рамках Тижнів ПМК;
• профорієнтаційні тренінги;
• години психодіагностики, соціальні проекти (згідно з планами роботи Центрів життєтворчості та життєстійкості);
• звіти керівників практики на засіданнях ПМК усіх відділень щодо інноваційних підходів до організації різних видів педагогічної практики;
• спільна видавнича діяльність керівників практики коледжу, базових установ, студентів у рамках інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело».
Ефективність практики забезпечується зв'язками між коледжем і базовими установами, що відповідають вимогам навчальних програм, та з якими укладаються угоди щодо проходження студентами різних видів практики.
  Хід та виконання програм, планів різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики відображається у щоденниках спостережень, табелях, звітах студентів з кожного виду практики, журналах практики.
  Традиційною формою підведення результатів проходження студентами різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики є підсумкові конференції, які супроводжуються відеопрезентаціями, виставкою дидактичних, наочних матеріалів, посібників, підготовлених студентами у співпраці з керівниками від баз практики.