Правила прийому

 

Правила прийому до ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету» в 2022 році

pdf32

 (для перегляду перейдіть за посиланням)

 

Додатки до правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу "Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" в 2022 році

 

Додаток 1. Перелік акредитованих освітніх програм, підтверджених сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей

Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом для здобуття освіти, ліцензовані обсяги і нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12 бальною шкалою, у шкалу 100-200

Додаток 6. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені  у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Додаток 7. Умови поселення абітурієнтів, кількість вільних місць у гуртожитку, умови та гарантії поселення студентів до гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»